parallax background

Proje Hakkında


Türkiye’nin bir gerçeği haline gelen göçü, sanat alanından tanıkların bireysel tecrübeleriyle zenginleştirmek ve onların yaşantılarını kendi hikayemizin bir parçası haline getirmek istiyoruz.


Proje Tanıtım Broşürü

Sanatın Göçü

Sanatın Göçü, bir süredir Türkiye gündemini meşgul eden göç olgusu etrafında oluşan olumsuz imgeleri bir kenara bırakıp, kültürel çeşitliliğin oluşturduğu fırsat ve imkanlara odaklanmak için girişilen bir çabanın ürünüdür. Bu sebeple merceğimizi Türkiye’de yaşayan göçmen sanatçılara çeviriyoruz. Türkiye’nin bir gerçeği haline gelen göçü, sanat alanından tanıkların bireysel tecrübeleriyle zenginleştirmek ve onların yaşantılarını kendi hikayemizin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Göçmen sanatçıların Türkiye’deki gündelik yaşantılarına bakarak, sanat pratiklerini görerek ve onları dinleyerek göçle ilgili kalıpları eritmek ve yeni temsillerin imkanını aramak istiyoruz. Sanatın Göçü projesi, sadece “ötekini anlama” çabası değildir. Zıtlıklar yerine benzerliklere, karşılaşmalar yerine akislere, etkileşimlere odaklanır. Kısaca kendi hikayemizi göremediğimiz açılardan dinleme imkanı sunmaktadır.

Türkiye’de göç konusuyla ilgili temsiller büyük oranda çocuk ve kadınların yoğunlukta olduğu kalabalık kitlelerin karayollarındaki ilerleyişleri, botlarla yapılan sınırı aşma çabaları ya da çadırlar etrafında fakirlik ve yoksunluğu gösteren görüntülerle gerçekleşmektedir. Türkiye’ye zorunlu göç yapmak mecburiyetinde kalan sığınmacıların yolculuğu esnasında bu görüntüleri tespit etmek mümkün olmakla birlikte, göçün ortaya çıkardığı fırsatlar, faydalar ve katkılar yeterince ele alınmamaktadır. Bu konuda bir katkı sunmak maksadıyla Sanatın Göçü projesini başlatmış bulunuyoruz. Proje ile Türkiye’ye göç etmiş ve yüzey, hacim, mekân, dil ve sesi kullanarak farklı alanlarda üretim yapan sanatçıların göç ve tutunma hikayelerini, yaşadıkları tecrübenin sanatlarını nasıl etkilediğini, yeni yaşamlarının nasıl olduğunu ve Türkiye’de sanat alanına ne tür katkılar sunduklarını keşfetmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda alanında iz bırakmış sanatçılar ile görüşmeler yaparak deneyimlerini kayıt altına alacağız. Ayrıca göçle gelen sanatçıların getirdikleri kültürel çeşitliliğin Türkiye’deki sanat alanını nasıl zenginleştirdikleri konusunu bir çalıştay ile tartışmaya açarak literatüre katkı sağlamayı umut ediyoruz.

Bu noktada Türkiye’ye sığınan Suriyeli sanatçılar ile ilgili çalışmanın birkaç açıdan ayrı bir önemi bulunmaktadır. Öncelikle göç ile gelen nitelikli iş gücünün, Türkiye’deki etkileri belirli bir alanda ölçülmüş olacaktır. Kültürel sembollerin üretildiği sanat gibi önemli bir alanın temsilcileri ile görüşülerek, göçün hangi sembollerle temsil edildiği, ve Türkiye’ye yerleştikten sonra bu sembollerin geçirdiği dönüşüm üzerinden göçmenlerin Türkiye sanat tecrübeleri anlatılmış olacaktır. Yine bu sayede, Türkiye’nin kültür ve sanat alanında bu sanatçılar için bir cazibe oluşturup oluşturmadığı ve onlar için ne tür dezavantajlara sebep olduğu ve ne tür avantajlar sağladığı tespit edilmeye çalışılacaktır.

parallax background
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı’na aittir.

İLKE - İlim Kültür Eğitim Vakfı
Aziz Mahmut Hüdayi Mah.
Türbe Kapısı Sok. No: 13 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon: +90 216 532 63 70
Mail: sanatingocu@ilke.org.tr