Sanatın Göçü Projesi Kapsamında Düzenlenen Göç, Sanat ve Kültürel Çeşitlilik Çalıştayı 11 Mayıs Çarşamba Günü İLKE Vakfı’nda Gerçekleştirildi